Česká demografická společnost ve spolupráci s Českým statistickým úřadem pořádá ve dnech 22.–24. května 2024 v Olomouci 53. konferenci ČDS.   

Konference ČDS v posledních letech nemají předem dané nosné téma. Cílem je dát prostor jednak všem potenciálním zájemcům o prezentaci (průběžných) výsledků svých výzkumných aktivit, stejně jako nastínit šíři spektra aktuálních populačních otázek. Pro zájemce o aktivní účast je důležitý termín pro zaslání abstraktu příspěvku (ústní/poster) formou registračního formuláře do 31. března 2024. Zájemci o pasivní účast mají čas se přihlásit do 19. května 2024 (s jistotou zajištění doprovodného programu nejpozději do 8. května 2024). Letos nově nabízíme výzkumným týmům možnost navrhnout zařazení vlastní odborné sekce, která umožní prezentaci např. výsledků řešeného výzkumného projektu – termín pro nahlášení návrhu (vlastní) odborné sekce je do 29. února 2024.  

Naší snahou je vytvořit platformu pro setkávání všech zájemců o demografický výzkum a populační vývoj, konference je tak určena nejen demografům, ale i statistikům, geografům, sociologům, stejně jako dalším pracovníkům akademické, ale i státní sféry. Mimo odborný program proto věnujeme pozornost i doprovodnému programu a dát tím prostor i pro neformální setkání účastníků. 

Stejně jako v minulých letech byly pro členy ČGS stanoveny snížené sazby v rámci nastavení konferenčních poplatků  

Další informace naleznete na https://www.czechdemography.cz/akce/konference/konference-cds-2024/.