Geografické migrační centrum GEOMIGRACE Univerzity Karlovy vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v oblasti mezinárodní migrace. Cílem soutěže je podpora mladých odborníků v další činnosti v oblasti mezinárodní migrace a zvýšení všeobecného zájmu o tuto aktuální a důležitou tématiku. Všichni účastníci budou pozváni na migrační seminář, kde vítězové převezmou ceny a budou mít možnost prezentovat výsledky svých prací. Další podrobnosti jsou v příloze.

 

Soutěž diplomová práce 2020