Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave organizují 24. října 2019 seminář s názvem AKTIVITY V KARTOGRAFII VENOVANÉ JÁNOVI PRAVDOVI 2019. Bližší informace nalezente na webu konference.