Časopis GeoScape, vydávaný Univerzitou J. E. Purkyně od roku 2006 (od roku 2014 na platformě DeGruyter), úspěšně prošel evaluačním procesem pro zařazení do databáze Scopus. Od roku 2015 jsou všechna čísla zařazena také do databáze Emerging Sources Citation Index (Clarivate WoS) a ERIH+. Časopis od svého začátku drží politiku open-access bez publikačních poplatků. Více na stránkách časopisu.