V červnu 2019 vyšla na Katedře geografie PdF MU certifikovaná metodika s názvem “Koncepce terénní výuky pro základní školy“. Metodika je určena učitelům 1. a 2. stupně, kterým by měla poskytnout “návod”, jak, kdy a kde a v jakých formách zařazovat terénní výuku do výuky vlastivědy/zeměpisu tak, aby obsahově navazovala na učivo probírané ve škole a prohlubovala je. Součástí metodiky jsou příklady výukových témat i pokyny k zajištění bezpečnosti terénní výuky včetně odkazů na legislativu. Metodika je v elektronické formě dostupná zde.