Čeští vědci se zapojili do mezinárodního výzkumu zaměřeného na dopady pandemie COVID-19 na stravování a způsob získávání potravin. Data budou získávána dotazníkovým šetřením určeným domácnostem nejen v Česku, ale i v zahraničí. Do projektu jsou zapojeny desítky evropských univerzit, výzkumných pracovišť a nevládních organizací. Výzkum v Česku zastřešuje program Potraviny pro budoucnost Strategie AV21 Akademie věd ČR a o samotnou realizaci se starají Jan Vávra z katedry regionálního managementu na Jihočeské univerzitě, Barbora Duží z Ústavu geoniky AV ČR a Zdeňka Smutná z katedry geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zmíněná pracoviště se zabývají několik let otázkou udržitelné produkce a spotřeby potravin.

Dotazník je možné vyplnit zde: https://www.survio.com/survey/d/jidlo-covid-19