Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak asi všichni velmi dobře víte, v současné době se připravuje hlavní rozvojový dokument Prahy – územní plán, který pod názvem metropolitní plán připravuje a garantuje Institut plánování a rozvoje (IPR) Praha. Tento klíčový dokument je, jak jste jistě již postřehli, velmi kontroverzní a vyvolává mnohé emoce a mnohé vášně mezi různými skupinami obyvatel, dobrovolných spolků, ale i mezi orgány státní správy a dokonce i mezi pražskou politickou reprezentací a týmem zpracovatele okolo Romana Kouckého.

Pražská – středočeská pobočka ČGS pozvala ředitele Institutu plánování a rozvoje Ondřeje Boháče, aby nám jako ředitel IPR řekl, v jaké etapě a jaké fázi je první vypořádání připomínek, jako jsou klíčové námitky vůči dokumentu a jaké jsou předpokládané budoucí kroky. Ondřej Boháč představí celý dokument a vysvětlení jeho pozici v současné době a pevně je připraven odpovědět i na vaše otázky a problémy, které se budou týkat jak obsahu metropolitního plánu, tak i formálního postupu projednávání.

Věříme, že se této mimořádně zajímavé diskuze také zúčastníte.

 

pozvánka diskuzi Metropolitní plán Praha