Druhá polovina listopadu byla ve znamení Dnů geografie. Maratonu rozmanitých seminářů, výstav, diskuzí a dalších aktivit předcházela tisková konference, která veřejnosti přestavila myšlenku a význam této akce.

A jak probíhaly Dny geografie v jednotlivých regionech Česka? Zde je několik prvních vlaštovek od organizátorů a účastníků…

Horažďovice

Dům dětí a mládeže v Horažďovicích, respektive jeho pracoviště PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn se letos poprvé připojil k podpoře geografické gramotnosti a šíření povědomí o geografických informačních systémech v rámci světové akce GIS Day, která proběhla 18. 11. 2015 v Horažďovicích. Dopoledního workshopu se zúčastnilo na 50 žáků z místních škol, kteří si vyzkoušeli, k čemu jsou dobré zeměpisné souřadnice, jak se pracuje s GPSkou nebo jak se v počítači vytváří mapa. Práci s GISem si vyzkoušeli i dospělí, kteří se zúčastnili podvečerního workshopu pro veřejnost a večer si se zájmem vyslechli přednášku Ing. Lucie Homolové, Ph.D. z Centra výzkumu globální změny AV ČR s názvem „Mapování neviditelného: úvod do dálkového průzkumu Země“. První ročník Dne GIS v PROUDu se i přes nižší návštěvnost vydařila, dík patří ArcData Praha a ČGS za podporu a propagaci akce a samozřejmě také všem zúčastněným za zájem a spolupráci.

Celá zpráva z akce a fotogalerie je k dispozici ZDE.

Hradec Králové

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 uspořádala obecně prospěšná společnost Civitas per Populi v kulturním a prezentačním centru Salon Královéhradecký přednášku o Geografickém informačním systému. O tom, že GIS nemusí být nutně nudný, jak napovídal i název přednášky, se návštěvníci přesvědčili v rámci interaktivního cvičení Ing. Pavla Struhy.

Liberec

Tematické zaměření letošních libereckých GIS Day byla „Voda v krajině“. Návštěvníci se prostřednictvím interaktivních stanovišť mohli seznámit, jak se např. točí voda v jezu a co dělat, když do takového jezu spadneme, na vlastní oči skrze zmenšený model vidět, jakým způsobem zaplavuje voda krajinu či připomenout si, jak tragické byly povodně v Libereckém kraji v roce 2010. Specifikem letošního ročníku bylo rozdělení akce do dvou lokalit mezi Krajskou vědeckou knihovnu (http://geoportal.kraj-lbc.cz/dny-gis) a Technickou univerzitu v Liberci (http://www.dnygis.cz/).

Plzeň

Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU ve spolupráci se Západočeskou pobočkou České geografické společnosti zorganizovala řadu akcí na podporu a propagaci geografie. Vyučující z katedry geografie během dvou týdnů vedli 14 různých vyučovacích hodin na plzeňských středních školách. V pátek 20. 11. 2015 se sešli absolventi studia geografie na přednášce Michala Kohouta „The Future of America: What can we expect” a 26. 11. 2015 se zúčastnili přednášky Ivana Bičíka z Výzkumného centra změn využití ploch Česka (LUCC Czechia) při PřFUK v Praze s názvem „Vývoj využití ploch v Česku“. Model nabídka pro školy a propagace geografie přímo ve výuce se podle reakcí zúčastněných škol v Plzni osvědčil.

„Na naší škole se uskutečnila přednášku paní Monika Čechurová pro třídu septimu. Přednáška se zaměřovala na kartografii středověku a novověku, na zámořské cesty a jejich příspěvek ke kartografii. Přednášku hodnotím jako velmi přínosnou a zajímavou.“ (učitel, Gymnázium Františka Křižíka v Plzni)
 
„Děkuji dr. Kohoutovi za velmi zajímavou přednášku “USA – zeměpis v angličtině” v maturitním ročníku našeho gymnázia. Ráda využiji Vaší nabídky i v příštích letech.“ (učitelka, Gymnázia Luďka Pika v Plzni)
 
„Naše škola se k akci připojila letos poprvé. Využili jsme nabídky katedry geografie a pro naše studenty přednášel RNDr. Kopp a prof. Kohout, obě přednášky se setkaly s velkým zájmem a pozitivním ohlasem u studentů. Naši nejmladší studenti se zapojili projektem: Co je geografie nebo Čím se zabývá geograf.“ (učitelka, Masarykovo gymnázium Plzeň)

 

Praha

Dny geografie na Geografické sekci Přírodovědecké fakulty v Praze probíhaly ve dnech 23. – 27. 11. 2015, přičemž akce byla veřejností velice vřele přijata – v průběhu tří dnů (středa až pátek), ve kterých se odehrávala velká část aktivit, zavítalo na Albertov přes 600 zájemců o geografii všeho věku, od dvanáctiletých žáků základní školy, přes maturanty, až po dospělé v produktivním i poproduktivním věku. Pro návštěvníky byla připravena nabídka 42 rozmanitých aktivit: od přednášek, exkurzí, GISových workshopů, geocachingu, přes výstavy a komentované projekce filmů, až po interaktivní aktivity umožňující více se seznámit s prací geografů. Geografii se tak v posledním listopadovém týdnu podařilo zcela ovládnout Albertov.

Dnes, tedy ve čtvrtek 3. 12. 2015 byla na ČRo v pořadu Leonardo krátká reportáž ze Dnů geografie. Dr. Martin Hanus a dr. Klára Hulíková v ní mluvili o vybraných aktivitách v Geolabu.
Celá záznam si můžete poslechnout na tomto odkazu: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3523512.

Fotodokumentace ze Dnů geografie na Albertově:

http://danafi.rajce.idnes.cz/Dny_geografie_-_Albertov_25._11._2015/

http://danafi.rajce.idnes.cz/Dny_geografie_Albertov_26._11._2015/

http://danafi.rajce.idnes.cz/Dny_geografie_-_Albertov_27._11._2015/

V novinách Prahy 2 vyšla zpráva o Dnech geografie v Praze – zobrazíte ZDE a článek naleznete na straně 8.

Úpice

Ve středu 25. 11. 2015 se v Základní škole Úpice-Lány uskutečnila cestovatelská přednáška Zuzany Havlové o dobrovolnictví, školách, hudbě, smíchu, slzách. Aneb s čím se musela na rovníku srovnat. Atmosféru setkání s názvem „Hořkosladká chuť Keni“ navodili bubeníci z řad žáků. Samotné povídání o životě v Keni, kam se Zuzana Havlová vydala na „vlastní pěst“, doprovodila působivými fotografiemi. Dopoledních projekcí se zúčastnilo 140 dětí druhého stupně, na večerní přednášku přišly dvě desítky zájemců. Pozvánku na akci zveřejnily Krkonošský deník, Radio Blaník, Český rozhlas Hradec Králové, Hitrádio Magic Východní Čechy, kabelová televize TV Účko, internetová televize JS, Úpické noviny, Informatorium školy lánské a školní časopis ÚL.

O průběhu Dnů geografie na ZŠ Úpice-Lány nejlépe informuje reportáž místní internetové televize JS.

Ústí nad Labem

Dny geografie v severních Čechách proběhly ve dnech 18. – 24. 11. 2015. Ve středu se Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem zapojily do celosvětového GIS Day. Ve čtvrtek následoval kurz celoživotního vzdělávání pro učitele geografie základních a středních škol připravený katedrou geografie PřF UJEP, v rámci něhož proběhla zejména výstava a Hyde Park o školních kartografických pomůckách. V pátek a sobotu se uskutečnily exkurze s profesionálními průvodci za montánním dědictvím Jáchymovska, a do štoly Lehnschafter u Bouřňáku.

„Jednou z akcí, kterými přispěla Severočeská pobočka ČGS do letošních Dnů geografie, bylo Setkání majitelů důlních lamp a s ním spojený tradiční pochod. Akci pořádala Krušnohorská důlní, o.p.s. a Offroadsafari.cz v Mikulově u Teplic. Sraz účastníků byl před středověkým stříbrným důlním komplexem Lehnschafter v Mikulově (www.stolamikulov.cz), kde byli všichni uvítání ředitelem Krušnohorské důlní, o.p.s. Pavlem Chaloupkou. Atmosféru dokreslovaly desítky různých hornických svítidel zavěšených před vstupem do štoly a slavnostní uniforma ředitele. Všichni majitelé lamp a kahanů společně s těmi, kterým byla svítidla na místě zapůjčena, pak sfárali do dolu. Povolena byla pouze historická svítidla, aby návštěvníci poznali, jakým způsobem horníci svítili v dávných dobách a poznali tak nejen světelnou funkci svítidel. Ve výkladu zaznělo například několik zajímavostí o časoměřičské funkci, detekci jedovatých plynů, apod. Po výstupu z podzemí následoval pěší okruh kolem obce Mikulov, který lemoval dávnou hornickou stezku a zapálený výklad průvodce přinesl návštěvníkům zajímavé, a místy až nečekané informace o historii a současnosti hornictví v krušnohorském Mikulově.“ (Mgr. Eva Berrová)

 

Pondělí bylo věnováno zejména prezentaci spolupráce katedry geografie s praxí, úterý tématu “Setkávání kultur”. A to jednak prezentací letošního geograficko-antropologického výzkumu na Papui-Nové Guineji a jednak diskuzí k migrační krizi v Evropě. Akcí se zúčastnilo asi 200 lidí (VŠ studentů a pracovníků, učitelů zeměpisu, žáků základní školy a zájemců ze strany veřejnosti).

S redaktorem ČRo Sever se připravuje pořad o výzkumu na Papui-Nové Guineji Jana D. Bláhy (katedra geografie PřF UJEP) a Martina Soukupa (FF UP v Olomouci a Náprstkovo muzeum).

Ostrava

Dne 19. listopadu 2015 proběhl ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě workshop „Den GIS“ v návaznosti na celosvětovou každoroční akci „GIS Day“. Organizátorem akce byla Katedra městského inženýrství Fakulty stavební, VŠB-TUO a Institut geoinformatiky Hornickogeologické fakulty, VŠB-TUO. Oficiálního programu se zúčastnilo více než 60 studentů střední školy z Kopřivnice a studentů Fakulty stavební VŠB-TUO.

Zlín

Dny geografie na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se nesly v duchu krizového řízení. V dopolední části si mohli studenti středních škol vyzkoušet práci s netypickými a úzce specializovanými geografickými informačními systémy zaměřenými na krizové řízení – např. simulaci povodní v systému Posim nebo výbuch nebezpečné látky či teroristický útok v systému Terex. Odpoledne bylo věnováno bloku odborných přednášek zaměřených na aplikaci a využití GIS v krizovém řízení – pro veřejnost vystoupili zástupci složek IZS, pracovníci krizových štábů a útvarů obecní, regionální i krajské úrovně. Přítomni byli i vývojáři SW, kteří představovali novinky v GIS pro hasičský záchranný sbor. Dny geografie tradičně pokrývaly mezinárodní Den GIS a jak již bývá na FLKŘ UTB zvykem, tak v partnerství s městem Uherské Hradiště a letos i s Asociací studentů v Uherském Hradišti.

Fotodokumentace je ke stažení zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962289890525780.1073741868.377860588968716&type=3(FB FLKŘ UTB)

Reportáž z akce: https://www.facebook.com/events/1529508100674214

Olomouc

  • Studentská soutěž

Již na konci října 2015 byla vyhlášena studentská soutěž o ceny ve dvou sekcích, jednak „Jak se studuje v Olomouci geografie“ a druhá sekce „Cestujeme po světě“, pojatá autorsky i obsahově zcela volně, do které se může přihlásit jakýkoli zájemce o účast v soutěži. V každé kategorii byly vybrány tři nejlepší postery a oceněny odměnou. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 20. listopadu 2015 v rámci dne otevřených dveří, kde byly vítězné postery také prezentovány ve vytištěné podobě.

  • Vernisáž výstavy a Cestovatelský večer 18. listopadu 2015

Ve středu 18. listopadu v 18.00 byla v prostorách před katedrou geografie oficiálně zahájena výstava fotografií „Skotsko: Magický sever Velké Británie“, jejímž autorem je náš absolvent, cestovatel a talentovaný fotograf Jan Husák. Od 18.30 následovalo  setkání cestovatelský večer „Geografové na cestách“ – blok mini přednášek studentů geografie, kde zájemci prezentovali své zážitky z cest, tipy na zajímavá a neprávem opomíjená místa v Česku i zahraničí.

  • Dny Věd o Zemi v Pevnosti poznání 18.–21. listopadu 2015

Pevnosti poznání proběhly od 18. do 21. listopadu 2015 Dny Věd o Zemi, v rámci nichž se byl prezentován také obor geografie. V rámci těchto dnů se uskutečnila ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 14.30 přednáška na téma Pocitové mapy, kterou přednesl Jiří Pánek z katedry rozvojových studií, a od 15.30 přednáška na téma Podnebí Olomouce: Meteorologická měření a pozorování, kterou přednesl Miroslav Vysoudil z katedry geografie. V sobotu 21. listopadu 2015 pak proběhla od 14.00 přednáška na téma Olomoucko na starých mapách, kterou přednesl Peter Mackovčin z Katedry geografie. Všechny tyto přednášky se uskutečnily v Laudonově sále.

  • Jak mohou primátorovi Prahy pomoci znalosti geografie? 19. listopadu 2015

Hojnou účastí byla navštívena také přednáška exprimátor Prahy a absolventa učitelství geografie-matematika na PřF UP v Olomouci. Dr. Tomáš Hudeček besedoval se studenty i širokou veřejností o svých zkušenostech v primátorské funkci a jak zde využil i svoje geografické zkušenosti – více na:

http://www.prf.upol.cz/aktualita/clanek/exprimator-prahy-prozradi-jak-lze-skloubit-politiku-s-odbornosti-geografa/

  • Den otevřených dveří Katedry geografie 20. listopadu 2015

V pátek 20. listopadu proběhl Den otevřených dveří Katedry geografie v návaznosti na celouniverzitní Den otevřených dveří UP. Základní informační stánek byl instalován v prostorách před katedrou geografie. V rámci Dne otevřených dveří Katedry geografie také byli vyhlášeni vítězové obou sekcí Soutěže o nejlepší poster a vítězné postery byly vystaveny v prostorách katedry.

  • Cestovatelský úterek 24. listopadu 2015

V úterý 24. listopadu proběhla v čase od 18.30 až do cca 20.00 akce Cestovatelský úterek na téma Venezuela versus Trinidad a Tobago, Jednalo se o přednášku v rámci série pravidelných úterních setkání během semestru a zúčastnili se ho opět jak studenti UP, tak i lidé z široké veřejnosti. Přednášky pokračují v rámci cyklu i mimo Dny geografie. Pozvánky na tyto další akce najdete vždy v aktualitách webu katedry geografie a jako události facebookové stránky Cestovatelské úterky.

  • 25. listopadu 2015: Týmová šifrovací hra GET [OL]

Dne 25. listopadu 2015 se uskutečnil 1. ročník geografické týmové šifrovací hry GET [OL], jejímž hlavním cílem bylo zábavnou formou poznat krásná a tajemná zákoutí města Olomouce. O účast v nové hře byl až neočekávaný zájem, přihlásilo se 72 studentů a studentek poskládaných do 20 týmů, přičemž na start se týmů dostavilo 19. Potěšující informací je, že do cíle se dostalo 17 týmů, byť v různých časech a s různým stupněm fyzické i společenské únavy. V cílovém stanovišti pak proběhlo vyhodnocení, při kterém si vítězné týmy převzaly věcné ceny.