Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. vystoupil v pořadu Coffee Break with Researchers na téma regionálního rozvoje a inovací. Celý záznam je možné shlédnout zde.