V celostátním vydání Lidových novin vyšly ve čtvrtek 16. 2. 2017 dva články a mapa odkazující na studii dr. Jana D. Bláhy a mgr. Martina Dolejše z katedry geografie UJEP v Ústí nad Labem. Citovaná studie, která byla věnována různým geografickým středům Česka, vyšla v 3. čísle letošního ročníku časopisu Geografické rozhledy. Pozitivní ohlasy byly již zaznamenány také ze strany představitelů dotčených obcí, kteří tyto výsledky samozřejmě vnímají jako dobrý vklad pro prezentaci a propagaci. Článek v digitální podobě je k dispozici na: http://www.lidovky.cz/praha-cihost-ted-i-bojanovice-dih-/zpravy-domov.aspx?c=A170215_210510_ln_domov_ele