Hned dva geografové z Masarykovy univerzity prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. z PřF MU a doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. z PedF MU byli navrženi na udělení ocenění stříbrnou medailí v rámci oslav 100. výročí založení Masarykovy univerzity. Přehled všech návrhů je uveden na této stránce