Hlavní výbor České geografické společnosti rozhodl změnit strukturu i formu Informací ČGS. Místo dosud vydávaných paperbackových ročních Informací, kde byly především zprávy jednotlivých poboček a zprávy sekcí, začíná ČGS vydávat Informace ČGS v modernizované podobě. V nové podobě Informací ČGS  najdete nové rubriky, z nichž některé byly přeřazeny z Geografie – Sborníku ČGS a některé jsou zcela nové.

Nové rubriky mají toto členění:

1. Zprávy z výzkumu a diskuse: recenzované vědecké výzkumné články, přehledové a diskusní články.

2. Literatura: recenze a anotace publikovaných knih, učebnic, atlasů a dalších textů.

3. Konference a aktivity geografů: zprávy o pořádaných a připravovaných konferencích, seminářích a podobných geografických akcích.

4. Zprávy z ČGS: zprávy o činnosti Hlavního výboru ČGS, zprávy z poboček a sekcí.

5. Lidé: Narozeninové medailony, nekrology a další texty k významným jubileím členů společnosti.

Informace ČGS budou vycházet 2x ročně vždy společně s 1 a 3 číslem časopisu Geografie – Sborník ČGS a budou zdarma distribuovány všem členům společnosti. Další číslo Informací vyjde v březnu 2010. Temín pro odevzdání recenzovaných příspěvků je 1.1. 2010 a termín pro nerecenzované příspěvky (konference a aktivity geografů, zprávy z sekcí a poboček ČGS a rubrika Lidé) je stanoven na 31.1. 2010.

Zde najdete plnou verzi všech textů. 

icgs012009_editorial1,                                     icgs012009_juracek1,                              icgs012009_kolejka2,                                        icgs012009_literatura1,                                   icgs012009_konference1,                       icgs012009_zpravycgs1,                                  icgs012009_lide1

Věříme, že nová podoba Informací ČGS si brzy získá nejen čtenáře, ale i přispěvatele.