V pořadu Interview 24, zaměřeného na výsledky Klimatické konference probíhající v Egyptě, vystoupil fyzický geograf a emeritní prezident České geografické společnosti prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Pořad je dostupný zde.