Dovolujeme si zveřejnit pozvánku na konferenci HealthGIS – Zdraví a GIS, která se bude konat v termínu 10. – 11. září 2019 v Liberci. Další podorbnosti o této zajímavé konferenci naleznete v přiloženém cirkuláři.

HeatlhGIS2019