Katedra geografie Přírodovědecké fakulty a katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci pořádají dne 3. dubna 2019 interdisciplinární konferenci „Společnost a prostor“. Konference se uskuteční v prostorách katedry geografie PřF UP na tř. 17. Listopadu 12, Olomouc. Další informace najdete v přiloženém cirkuláři.

Společnost a prostor_konference_2019