RNDr. Michal Bíl, Ph.D., člen České geografické společnosti, nás upozornil na výzkum, kterému se věnuje skupina geografů v rámci Centra dopravního výzkumu, v.v.i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. se zabývá prostorovými analýzami, zejména síťovými, a geografií dopravy obecně. Loni publikovali mapu “Dopravní nehody – srážky se zvěří”, ve které aplikovali vlastní nově vyvinutou metodu. Pro shlédnutí mapy je nejdříve potřeba vyplnit bezplatně formulář – http://girosaf.cdvinfo.cz/mapa-zver-formular/. V případě zájmu může být mapa zaslána zájemcům také v papírové podobě.

O mapě se také krátce hovořilo v televizi v pořadu Studio 6.

Kromě výše uvedeného projektu se tato skupina geografů zabývá například dopady přírodních pohrom na silniční infrastrukturu. Na toto téma vyšla řada publikací, o kterých se můžete dočíst například v profilu dr. Bíla na GoogleScholar.

Projekt “Kvantifikace rizika ohrožení dopravní infrastruktury České republiky přírodními hazardy” je popsán zde: http://trisk.cdvinfo.cz/.