Zpřístupnění Mapové sbírky PřF UK je natolik atraktivní událostí, že dozvuky v médiích můžeme zaznamenat i dva týdny poté. Hosty pořadu Jak to vidíte? byli ředitelka mapové sbírky PhDr. et Mgr. Eva Novotná a Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK.

Záznam v délce 45 minut si můžete poslechnout zde.