Dne 25. září 2014 vystoupili v hlavních zprávách na České televizi geografové Mgr. František Kuda a RNDr. Jan Divíšek z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. Přibližně dvě minuty dlouhý příspěvek se týkal výzkumu stability pískovců Pravčické brány s využitím pozemního laser skeneru.

Odkaz na krátký šot ZDE.