V únoru 2020 se na Univerzitě J. E. Purkyně uskuteční 14. ročník konference akademické asociace Planning, Law, and Property Rights, která je unikátní celosvětovou komunitou spojující sociální, ekonomické a environmentální otázky územního plánování s problematikou vlastnických práv. Přihlašování abstraktů je možné do 15. září 2019. Více na konferenčním webu.