Národní seminář didaktiků geografie podruhé v Litomyšli

Národní seminář didaktiků geografie podruhé v Litomyšli

Publikováno: 24.01.2024

Již tradičně se mnoho let v lednu koná setkání Sekce geografického a environmentálního vzdělávání, České geografické společnosti sdružující především didaktiky geografie a další odborníky se zájmem o geografické vzdělávání. V loňském roce byl vyzkoušen formát dvoudenního výjezdního zasedání. Jelikož se osvědčil, byl využit i v letošním roce, kdy se tři desítky odborníků na geografické vzdělávání setkalo 15.–16. ledna, aby v prostorách kongresového centra zámeckého návrší v Litomyšli diskutovaly aktuální témata svého oboru. V letošním roce se jednalo především o diskuse nad proměnou učitelské přípravy na univerzitách v návaznosti na kompetenční rámce absolventa učitelství či aktuálně probíhající revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání.

V rámci jednání bylo vzpomenuto na doc. Hanu Kühnlovou a za celoživotní aktivitu na poli didaktiky geografie bylo poděkováno doc. Eduardu Hofmannovi. Díky patří všem, kteří se zúčastnili, zapojili do diskuse či vystoupili s připravenými odbornými příspěvky. Těšíme se na setkání zase za rok.