Právě vyšla nová kniha prof. RNDr. Jana Kalvody, DrSc. z katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK s názvem The Dynamics of Geomorphic Evolution in the Makalu Barun Area of the Nepal Himalaya. Kniha obsahuje výsledky výzkumu dynamiky vývoje reliéfu ve východním Nepálu v Himaláji. Pozorované změny reliéfu v dekadickém měřítku naznačují vysokou intenzitu morfogenetických procesů řízených podnebím a dynamický vývoj reliéfu v Himalájích je rovněž podstatným důkazem současných závažných přírodních nebezpečí.
Knihu je možné objednat například zde.