Společnost Clarivate zveřejnila na Web of Science nové impakt faktory časopisů za rok 2022. Pozitivní je, že se v seznamu objevila řada časopisů, které dlouhodobě čekaly na přidělení impakt faktoru. V současné době jsou na Web of Science tyto české geografické časopisy s nenulovým IF: