Časopis Geografie vydávaný Českou geografickou společností obdržel pro rok 2019 nový impakt faktor s hodnotou 0,957!!! Mezi 84 geografickými časopisy registrovanými na Web of Science se tak nachází opět ve čtvrtém kvartilu, konkrétně na 71. místě.