Paralelní světy – měnící se společnost a měnící se regiony

Paralelní světy – měnící se společnost a měnící se regiony

Publikováno: 14.03.2019

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádá přednášku doc. RNDr. Pavla Chromého, Ph.D. s názvem  “Paralelní světy – měnící se společnost a měnící se regiony“. Přenáška proběhne dne 20. března 2019 na FF UJEP. Bližší informace jsou obsaženy v příloze.