V pořadu Události, komentáře vystoupil politický geograf RNDr. Libor Jelen, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK k problematice války na Ukrajině. Pořad je možné shlédnout zde (stopáž cca 26:20-38:20).