Ve čtvrtek 13. února 2020 proběhne na Přírodovědecké fakultě UK habilitační přednáška Mgr. Pavla Klapky, Ph.D. s názvem “Prostorová neurčitost a její role v geografii: příklad funkčních regionálních systémů”. Bližší informace jsou v přiložené pozvánce.

 

pozvánka Klapka