Srdečně vás zveme na přednášku, která bude vedená formou rozhovoru, s názvem “Hledání nového smyslu existence barokní památky ve vysídlené krajině” a proběhne v pondělí 11. 3. od 14:00 do cca 15:50. Účastníky budou Jiří Schierl a Petr Linhart ze spolku Pod střechou, z. s. Více o jejich aktivitách ve Skokách u Žlutic, jakožto i o historii daného místa, naleznete na http://www.skoky.eu/. Diskuzi bude moderovat Silvie R. Kučerová z katedry geografie UJEP.

Přednášku je možné si pustit přes videokonferenční platformu Big Blue Button: https://blue.ujep.cz/b/sil-okz-c82-i5d . Pokud tak učiníte, Big Blue Button je podobný ostatním službám pro videohovory, jenom je potřeba při přihlašování potvrdit test zvuku a kameru.