Tradiční zářijové setkání učitelů zeměpisu v rámci semináře Aktuální trendy ve výuce zeměpisu proběhne v pátek 22.9. od 9.30 na pražském Albertově. Připravena je bohatá nabídka workshopů, ze které si dle vlastních preferencí lze sestavit vlastní program.
Podrobnosti vč. programu a možnosti registrace neleznete na https://www.geografienasbavi.cz/program-pro-skoly/seminar_2022. Přihlašovat se lze do 15.9.
Seminář je zdarma a účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování. Seminář je plánován pouze v prezenční formě.