Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita hledá nové kolegy pro projekt REFRESH Výzkumný program Governance of sustainability transition.
Vyhlášené jsou 4 typy pozic na českých a anglických webových stránkách Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.
Sběr přihlášek do 15. února 2024.
Eminent Research Personality in the field of human geography and/or local and regional development and sustainability transition
Samostatný výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti
Tenure track výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti
Výzkumník v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti