Sdílený prostor. Co si pod tímto pojmem představíte? Možná se vám vybaví veřejné prostory, volně přístupná prostranství, jako jsou náměstí, parky, nákupní střediska. Možná vás napadnou jiná místa, která volně přístupná nejsou, ale na kterých lidé také sdílí prostor a skrze nej pocity (divadla nebo sportovní stadiony), věci a produkty (komunitní zahrady). Dnes se vám asi vybaví hlavně virtuální sdílený prostor. Tématu Virtuální svět(y) jsme se věnovali v posledním čísle loňského ročníku, ale i v tomto vydání vidíme, že to, co lidé sdílí ve fyzickém prostoru, je často propojené s prostorem virtuálním. Zprostředkování pronájmu volného bytu na víkend nebo spolujízdy v autě se provádí v současnosti primárně přes internet. Dále vás napadne třeba poměrně nový fenomén sdíleného bydlení a určíte i rada dalších věcí. Sdílený prostor pojímají tyto Rozhledy (jak je jim vlastní) ze široka. Nabízejí i ukázky toho, jak veřejné prostory využívat co nejúčelněji.

Termín sdílený prostor má ale i svůj mnohem konkrétnější význam. Koncept sdíleného prostoru, který byl před 40 lety navržen v Nizozemsku, nabízí řešení, jak skloubit na veřejných prostranstvích pohyb chodců, cyklistů i motorových vozidel tak, aby byl pro všechny zúčastněné neomezený, ale zároveň bezpečný. Uspořádání sdíleného prostoru spočívá především v odstranění vodorovného i svislého dopravního značení. Nahrazují ho oční kontakt a vzájemná komunikace. Omezením příkazů motoristé vnímají prostor – oproti běžné silnici – odlišně. Přirozeně jedou nižší rychlostí a své chování přizpůsobují ostatním, kteří v daný moment tento prostor sdílejí. Přejeme hezké čtení a co nejdříve také bezpečné a příjemné sdílení fyzického prostoru.

Přejeme hezké čtení a co nejdříve také bezpečné a příjemné sdílení fyzického prostoru.

Miroslav Šifta

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné Geografických rozhledů (5 čísel během školního/akademického roku) nově činí 395 Kč. Pro členy České geografické společnosti je předplatné zlevněno na 335 Kč. Zvýhodněné předplatné objednávejte přes e-mail sekretariátu ČGS (sekretariat@geography.cz). I následná platba je prováděna na účet ČGS.