V nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci vyšla v nedávné době nová monografie s názvem Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace od Mgr. Pavla Klapky, Ph.D. Monografie se zabývá jedním ze základních geografických konceptů, regionem, a to primárně z pohledu kvantitativní geografie. V první části se věnuje problematice vlastností regionů, jejich typologii, kdy za zásadní považuje členění z hlediska struktury regionů na formální a funkční. Ve druhé části jsou představeny metody regionální taxonomie, tedy identifikace a vymezování formálních a funkčních regionů, respektive regionálních systémů včetně metod hodnocení jejich validity. Třetí část je historickým exkurzem do regionalizací území dnešní České republiky s důrazem na regionalizace komplexní a současné. V závěru se monografie zamýšlí nad současnou pozicí regionální taxonomie v geografii.

 

Knihu je možné objednat například zde.