V časopisu Moderní Obec vyšel rozhovor s vedoucím výzkumného centra RURAL na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy RNDr. Radimem Perlínem, Ph.D. Článek je dostupný v příloze.