V jarním období se na Katedře geografie FEK Západočeské univerzity v Plzni (FEK ZČU) uskuteční seriál zvaných přednášek pod tématem “Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“.
Těšit se můžete na zajímavé hosty k tématům, které souvisejí s různými aspekty udržitelného rozvoje. Akce jsou pořádány pro studenty ZČU a další zájemce, např. z řad členů ČGS.
První přednáška se uskuteční již v úterý 7. března 2023 v 10:45, přednášející dr. Jan Machač z Fakulty sociálně ekonomické UJEP bude hovořit o vztahu mezi ekonomií a přírodou.
O přesném čase a místě dalších přednášek budou organizátoři vždy postupně informovat.