Česká geografická společnost vyhlašuje 5. ročník soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie. Cena za vynikající dizertační práci se uděluje absolventovi doktorského studia v uplynulém kalendářním roce. Cílem soutěže je podpořit začínající vědecké pracovníky v oboru geografie prostřednictvím hodnocení vědeckého přínosu jejich prací. Do soutěže mohou být přihlášeny dizertační práce, které byly obhájeny v geografických a příbuzných studijních oborech/programech na veřejných vysokých školách v Česku od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Tematická příbuznost prací bude hodnocena individuálně členy odborné hodnotící komise. Oceněny budou především ty práce, které zásadním způsobem rozvíjí poznání v oblasti fyzické geografie, sociální geografie, regionální geografie, kartografie nebo geografického vzdělávání.

 

Bližší informace jsou v přiloženém souboru nebo na stránce soutěže

Soutěž PhD geografie 2022