Česká geografická společnost vypisuje novou soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie. Jejím cílem je podpora začínajících vědeckých pracovníků v geografii. Další informace a propozice soutěže naleznete zde