Sekce geografického vzdělávání České geografické společnosti a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy si vás dovolují pozvat na speciální setkání věnované geografickému vzdělávání, které je připraveno při příležitosti návštěvy hostujícího profesora Tima Favier (Utrecht University) na Albertově, a to v pátek 26.4. 2019.

V rámci setkání proběhnou tři praktické workshopy určené jak didaktikům geografie, tak také učitelům zeměpisu či studentům učitelství. Pokud plánujete se zúčastnit, prosím o zaslání této informace na adresu martin.hanus@natur.cuni.cz, nejpozději do 24. 4. 2019. Další informace jsou přiloženy.

Special meeting on Geography Education_Tim Favier