Odborníci z Přírodovědecké fakulty UK zkoumali, proč kouří a pijí alkohol stále mladší děti. Ptali se i na chování rodičů a na to, jak vypadá okolí školy. A zjistili přímou souvislost. Více se dozvíte z rozhovoru s doc. RNDr. Dagmar Dzúrovou, CSc. z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK.

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/spokojene-deti-nekouri-a-piji-mene-mf-dnes-12.5.2014