Po březnové přednášce doc. P. Chromého vystoupí 24. 4. s přednáškou „Jak si místo kafemlejnku přivést do vesnice adventismus: Pohnutá etnohistorie komunity Nungon na Nové Guineji“ dr. J. D. Bláha.