Sociální geograf RNDr. Radim Perlín, Ph.D., vedoucí výzkumného centra RURAL na PřF UK, poskytl pro časopis Týden rozhovor o problematice venkovských sídel a jejich možné budoucnosti. Článek je dostupný v přiloženém souboru.

rural