Ve školním roce 2023/2024 probíhá již 46. ročník Středoškolská odborná činnost (SOČ) – nejlepší start ve vědě, soutěže pro talentované středoškoláky.
I v aktuálním roce je možné zpracovávat geografické práce, a to konkrétně pod oborem č. 04 – BIOLOGIE, GEOGRAFIE a GEOLOGIE. V rámci tohoto oboru se mohou do soutěže přihlásit práce zaměřené na fyzickou, sociální či regionální geografii, kartografii a geoinformatiku či demografii.
Pro mnoho oborů na různých pracovištích (středních či vysokých školách, vědeckých institucích apod.) existují nabídky vedoucích / konzultantů nebo přímo konkrétní témata, ke kterým se mohou zájemci z řad středoškoláků hlásit.
Zvažte tedy prosím, zda by i vaše pracoviště nebylo ochotné nabídnout konzultace či zpracovávání určitých témat. Pokud byste nějakou nabídku vytvořili, zašlete jí následně na email: jakub.jelen@natur.cuni.cz k dalšímu šíření a propagaci.
Více o aktuálním ročníku SOČ zde: