Rád bychom vás informovali o konání studentské konference GISáček 2024, kterou pořádají kolegové z VŠB-TU Ostrava. Konference proběhne prezenčně dne 15. května 2024. Studentská konference je soutěžní, je otevřená pro všechny studenty bakalářských a magisterských programů všech vysokých škol v České a Slovenské republice, kteří zpracovávali v rámci svých semestrálních, bakalářských a diplomových prací témata z oblasti geoinformatiky a geoinformačních technologií včetně jejich aplikací. Registrace abstraktů je do 29.4. na email katerina.ruzickova@vsb.cz .