V rámci excelentního projektu Sinofonní příhraničí (UP v Olomouci) realizovali členové Severočeské pobočky ČGS Jan D. Bláha a Martin Soukup s  kolegou Dušanem Lužným v září 2019 terénní výzkum v lokalitě Yawan (Papua- Nová Guinea). Výzkum je věnován sledování vlivu Číny na místní obyvatele. Více informací naleznete zde.