Geografický ústav PřF MU, EGEA a Česká geografická společnost letos spolupořádají doktorandskou konferenci New Wave. Důležité informace o konferenci naleznete na jejím webu.