V časopisu Reportér vyšel článek pojednávající o objevitelské cestě k pramenům Amazonky s emeritním prezidentem České geografické společnosti prof. RNDr. Bohumírem Janským, CSc. Článek je dostupný zde.