Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci získala nově akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro obor geografie. Akreditace byla udělena na 10 let, tedy do roku 2033. Bližší informace naleznete například zde. Gratulujeme!