Ve dnech 17. – 21.2.2020 se na půdě UJEP v Ústí nad Labem konala výroční konference Mezinárodní akademické asociace pro plánování, právo a vlastnická práva. Klíčovými tématy konference bylo vysidlování a transformace měst, bytová politika, hodnota půdy, kompenzace soukromým vlastníkům za omezení jejich práv ve veřejném zájmu a problematika zmírňování povodňových rizik. Akce se zúčastnilo 120 odborníků z 24 států světa. Přidaná hodnota konference spočívala v mezioborovém rozměru řešených témat i v relevantnosti témat pro společnost.

http://plpr2020.ujep.cz