Na včerejším jednání Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byl rektorem zvolen geograf doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Ve své funkci tak vystřídá dalšího geografa, končícího rektora doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. Bližší informace k volbě naleznete například zde. Gratulujeme ke zvolení!

 

Foto: www.pribeh.ujep.cz