Geografové na ústecké univerzitě se rozhodli zpřístupnit vybrané přednášky širší veřejnosti. V rámci výuky v letním semestru vytipovali několik témat, které by mohly oslovit zájemce o studium geografie, laickou i odbornou veřejnost nebo učitele (nejen) zeměpisu. Přednášky jsou samozřejmě on-line a konají se na platformě Big Blue Button. Hlavním posláním veřejných přednášek je prezentace rozličných témat, které geograf může řešit. Odkazy na přihlášení do přednáškových místností stejně jako stručnou anotaci výstupů naleznete v příloze. Do konce letního semestru se budou konat ještě čtyři přednášky:

  • Udržitelná energetika, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie (dr. Tomáš Matějček)
  • Obchod s drogami, problematika HIV/AIDS (Mgr. Zdeňka Smutná)
  • Aktéři rozvoje regionu: příklady z Ústeckého kraje (Mgr. Jan Píša)
  • Nerovnoměrný rozvoj – kontrasty současného světa na příkladu výživy (Mgr. Zdeňka Smutná)