Ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK proběhne v pondělí 3. února 2020 od 16:30 další z debat na aktuální téma, tentokrát na aktuální téma šíření koronaviru v Číně. Hovořit budou viroložka Ruth Tachezy (katedra mikrobiologie a genetiky), sociální geograf Libor Jelen a demografka a sociální epidemioložka Dagmar Dzúrová (oba katedra sociální geografie a regionálního rozvoje). Vítáni jsou všichni zájemci o problematiku z řad profesionální i laické veřejnosti.