Vychází třetí číslo 33. ročníku Geografických rozhledů na téma Nerostné bohatství

  • Vliv nerostného bohatství na rozvoj Česka
  • Příběh zlata: od velkého třesku až po střechu Národního divadla
  • Těžba stříbra v českých zemích a ve světě
  • Těžba štěrkopísků a její dopady na krajinu
  • Venezuela versus Guyana: letitý spor o území Esequibo
  • A co potom? Problémy a dilemata týkající se obnovy krajiny po těžbě uhlí
  • Potenciál konceptu sense of place v geografickém vzdělávání
  • Návrh konceptu editovatelných obrysových map pro geografické vzdělávání

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné Geografických rozhledů (5 čísel během školního/akademického roku) nově činí 395 Kč. Pro členy České geografické společnosti je předplatné zlevněno na 335 Kč. Zvýhodněné předplatné objednávejte přes e-mail sekretariátu ČGS (sekretariat@geography.cz). I následná platba je prováděna na účet ČGS.